Karangan Populer

Karangan Populer

Karangan Populer

Karangan Populer
Karangan Populer

 

Kebaikan Menjaga Alam Sekitar

Isu-isu yang berkaitan dengan alam sekitar kerap menjadi bahan perbincangan dalam surat kabar. Hal ini kerana alam sekitar negara kita sudah semakin tercemar. Pada pendapat saya, isu pencemaran alam sekitar ini tidak boleh dipandang ringan. Sebenarnya terdapat beberapa kebaikan menjaga alam sekitar.
Antara kebaikan menjaga alam sekitar ialah alam sekitar akan menjadi bersih. Oleh itu, semua lapisan masyarakat mestilah mengamalkan nilai-nilai murni supaya kebersihan alam sekitar dapat terus terjaga. Alam sekitar yang bersih membolehkan kita menikmati keindahan alam sekitar. Alam sekitar yang bersih juga akan memberikan ketenangan jiwa kepada kita.
Selain itu, alam sekitar yang dijaga dengan baik juga dapat mengelakkan
daripada berlakunya pencemaran alam sekitar. Terdapat beberapa pencemaran yang sering berlaku seperti pencemaran sungai dan pencemaran udara. Pencemaran alam sekitar yang berlaku akan mendatangkan pelbagai masalah kepada diri sendiri, orang awam dan pihak kerajaan. Oleh itu, jika ada pihak yang mencemarkan alam sekitar, aduan hendaklah dibuat segera kepada pihak berkuasa seperti Jabatan Alam Sekitar.

Jika kita menjaga alam sekitar dengan baik

pasti kita hidup dalam keadaan yang sihat dan gembira. Sesungguhnya, alam sekitar yang kotor boleh mendatangkan penyakit kepada kita kerana banyak binatang perusak suka tinggal di kawasan yang kotor. Antara binatang yang suka tinggal di tempat yang kotor ialah tikus, lipas dan nyamuk. Jika kita hidup dalam keadaan yang sihat, pasti kehidupan kita akan lebih bahagia dan gembira.
Di samping itu, alam sekitar yang bersih dapat memajukan sektor pelancongan negara. Sektor pelancongan negara amat penting kepada negara kerana sekiranya sektor pelancongan maju maka secara tidak langsung ekonomi negara juga akan turut maju. Sebagai contoh, apabila alam sekitar bersih dan cantik, pasti ramai pelancong akan datang ke negara kita. Kehadiran pelancong ini akan menambahkan pendapatan negara seterusnya dapat memajukan negara.
Alam sekitar yang bersih juga akan mengurangkan perbelanjaan kerajaan dalam membersihkan alam sekitar yang kotor. Projek membersihkan alam sekitar yang kotor memerlukan perbelanjaan yang banyak. Jika alam sekitar bersih, maka kerajaan boleh menggunakan wang tersebut untuk membina sekolah, dewan orang ramai dan kemudahan awam yang lain. Selain itu, kerajaan juga boleh menumpukan sepenuh usaha dan tenaga ke arah pembangunan negara.
Sebagai kesimpulan, terdapat beberapa kebaikan menjaga alam sekitar agar sentiasa bersih dan ceria. Alam sekitar yang kotor akan mendatangkan kesan negatif kepada negara. Pada pendapat saya, semua pihak mesti memainkan peranan dalam menjaga kebersihan alam sekitar. Sesungguhnya, alam sekitar yang bersih dan ceria akan menjadikan Indonesia bertambah makmur dan maju.

You might be interested in …

Bidang-bidang Akuntansi

Bidang-bidang Akuntansi

Pendidikan

Bidang-bidang Akuntansi Akuntansi Keuangan Didalam akuntansi keuangan ini mencakup segala pencatatan transaksi-transaksi dalam perusahaan tanpa terkecuali dan melakukan penyusunan laporan secara berkala, dimana dengan laporan tersebut dapat memberikan informasi penting dan bermanfaat bagi pemilik perusahaan serta investor yang tertarik dengan kinerja perusahaan tersebut. Akuntansi Auditing Bidang akuntansi auditing ini merupakan akuntansi yang meliputi pemeriksaaan laporan […]

Read More
Mengenal Asal Usul Athena

Mengenal Asal Usul Athena

Pendidikan

Mengenal Asal Usul Athena Athena (bahasa Yunani: Αθηνά or Αθήνη bahasa Doris: Ασάνα) yang dialihaksarakan sebagai Athene, adalah seorang dewi dalam mitologi Yunani yang melambangkan kebijaksanaan, ilmu pengetahuan, dewi kerajinan tangan, keterampilan rumah tangga, strategi, dan perang. Athena adalah adik dari Ares, sang dewa perang. Sebagai dewi perang ia membanggakan kepandaian dewatanya dan kekuatannya yang luar biasa. Athena terkenal akan belas […]

Read More
Teori Penawaran (Supply)

Teori Penawaran (Supply)

Pendidikan

Teori Penawaran (Supply) Hukum penawaran berasumsi bahwa dengan menganggap hal lainnya tetap, kuantitas barang yang ditawarkan akan meningkat ketika harga barang tersebut terus meningkat. (Mankow, 2002). Hubungan antara harga produk dengan kuantitas yang ditawarkan dapat dilihat dalam skedul penawaran (supply schedule). (Mankiw, 2002) Kurva penawaran memperlihatkan perubahankuantitas barang yang ditawarkan ketika harganya berubah. Karena harga […]

Read More