Hukum Nalar Berdasarkan Hakikat Dan Tarekat

Hukum Nalar Berdasarkan Hakikat Dan Tarekat

Hukum Nalar Berdasarkan Hakikat Dan Tarekat

Hukum Nalar Berdasarkan Hakikat Dan Tarekat
Hukum Nalar Berdasarkan Hakikat Dan Tarekat

Akal yaitu sumber ilmu, secara hakikat nalar itu yaitu kemuliaan dan dengan kemuliaannya maka insan sanggup mengetahui aneka macam isu teoritis, nalar laksana cahaya yang dipancarkan kedalam hati sehingga insan bisa memehami sesuatu dan nalar pula kemampuan setiap makhluk sanggup tidak sama sesuai dengan insting yang dimiliki. melaluiataubersamaini kemualiaan nalar tersebut maka nalar pun memiliki hukum. Adapun aturan dari pada nalar tersebut secara hakikat berdasarkan agama yakni ada 3 (tiga), aturan wajib, mustahil, dan jaiz.

Sebelum kita bahas dari ketiga aturan nalar tersebut diatas, maka kita harus ketahui bahwa nalar itu yaitu kodrat yang tidak bisa ditinggalkan baik bersifat takhlifiyah maupun yang bersifat wadhi’. Takhlifiyah yaitu sesuatu perbuatan yang dilakukan, baik yang bekerjasama dengan kebaikan juga perbuatan yang bekerjasama dengan keburukan. Sedangkan wahdi’ yaitu alasannya yaitu musababnya dari perbuatan tersebut.

Hukum Akal

Secara hakikat aturan nalar ada 3 (tiga) yaitu :

1. Hukum wajib

Dalam ilmu ushul dikatakan bahwa aturan wajib nalar yaitu suatu ilmu yang tidak bisa diterima oleh akal yang tidak adanya, yakni dimana aturan wajib nalar itu, tidak membenarkan tidak adanya, tetapi wajib membenarkan adanya. menyerupai contohnya Tidak mungkin orang berdosa kemudian beliau tidak ikut meramaikan perbuatan itu, maka nalar wajib membenarkan bahwa adanya dosa itu karna ikut sertanya meramaikan perbuatan. atau tidak mungkin terjadi pantulan cahaya kalau tidak ada yang disandarkan.

Baca Juga: Ayat Kursi

2. Hukum Mustahil

Hukum tidak mungkin yaitu sesuatu yang tidak sanggup atau tidak dibenarkan oleh akal, Seperti Allah mendengar tetapi tidak mungkin telinga Allah sama dengan telinga manusia, dan nalar tidak membenarkan telinga Allah sama dengan manusia. Misal lain sunyi benda itu dari gerakan dan diamnya ketika bersamaan, maksudnya tidak terdapat gerak dan tidak terdapat diam, bersamaan dalam waktu terjadinya, lantaran gerak dan membisu itu tidak mungkin akan bersatu.

3. Hukum jaiz

Hukum jaiz yaitu aturan yang berada diatara keduanya, yaitu yang diterima oleh nalar alasannya yaitu suatu ketika dalam keadaan berada dan tidak berada pada waktu yang lain. misalnya, Seorang wanita belum pernah melahirkan disebabkan lantaran belum pernah bekerjasama suami istri atau belum berkeluarga, tetapi suatu ketika akan melahirkan bila wanita itu sudah bersuami. Kaprikornus aturan jaiz yaitu sesuatu yang tidak bisa terjadi lantaran adanya alasannya yaitu tetapi akan terjadi lantaran adanya alasannya yaitu pula dan waktunya yang berlainan