Doa yang Ada Pada Bulan Ramadhan

Doa yang Ada Pada Bulan Ramadhan

Doa yang Ada Pada Bulan Ramadhan

Doa yang Ada Pada Bulan Ramadhan
Doa yang Ada Pada Bulan Ramadhan

Doa setelah Shalat Witir

Adapun setelah melaksanakan shalat Witir, doa yang dapat kita amalkan adalah sebagai berikut:

“Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu, aku berlindung dengan kemaafan-Mu dari siksa-Mu, dan aku berlindung dengan rahmat-Mu dari adzab-Mu. Aku tak sanggup menghitung pujian terhadap-Mu sebagaimana Engkau
memuji diri-Mu.

Ya Allah, wahai Yang Mahalembut, wahai Yang Maha Memenuhi, wahai Yang Mahamulia, Engkaulah Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan kesejahteraan kepadanya. Berlandaskan kalimat itu kami hidup, kami mati, dan kami dibangkitkan insya Allah termasuk orang-orang yang berada dalam keadaan aman dengan rahmat-Nya dan kemurahan-Nya.

Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada- Mu iman yang tetap, hati yang khusyu’, ilmu yang bermanfaat, keyakinan yang benar, amal yang sjalih, agama yang lurus, ampunan dan afiat, kesempurnaan afiat, syukur terhadap afiat, dan terhindar dari orang- orang yang jahat.

Ya Allah, Tuhan kami, terimalah shalat kami, puasa kami, ibadah malam kami, kekhusyu’an kami, ke- tundukan kami, ibadah kami, dan sempurnakanlah kekurangan kami, ya Allah, ya Allah, ya Allah, wahai Yang Maha Pengasih di antara yang pengasih. Semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada makhluk terbaik- Nya, junjungan kami, Nabi Muhammad, beserta keluarga dan para sahabatnya, dan segala puji milik Allah, Tuhan sekalian alam.”

Niat Puasa

Niat berpuasa adalah wajib, dan itu dilakukan di dalam hati sebelum masuk adzan Subuh. Namun untuk lebih memantapkan niat itu, kita dapat mengucapkannya dengan membaca lafadz berikut ini: Niat Puasa. “Aku berniat puasa esok hari untuk melaksanakan kewajiban bulan Ramadhan tahun ini karena Allah Ta ala.”

Doa Makan Sahur

Sebelum menikmati makan sahur, kita berdoa sebagaimana ketika kita makan di waktu kapan saja dengan membaca doa ini:

Doa Menjelang Sahur

“Dengan nama Allah, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami pada apa yang Engkau rizqikan kepada dan peliharalah kami dari siksa neraka.”

Doa dan Dzikir menjelang Berbuka Puasa

Doa orang yang sedang berpuasa itu lebih besar kemungkinannya untuk diterima. Karena itu, saat-saat berpuasa sebaiknya diisi dengan banyak berdoa dan berdzikir. Di antaranya, doa dan dzikir yang dapat diamalkan menjelang berbuka puasa, sebagai berikut:

Doa Menjelang Berbuka

“Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kami memohon ampun kepada Allah. Kami memohon surga kepada-Mu dan kami berlindung kepada-Mu dari api neraka.

Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan Mahamulia, Engkau suka memaafkan, maka maafkanlah kami. Wahai Yang Mahamulia.”

Doa Berbuka Puasa

Banyak doa berbuka puasa yang tersebut dalam Ij hadits-hadits, di antaranya adalah doa di bawah ini:

Do’a Berbuka Puasa

“Dengan nama Allah, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa, kepada-Mu aku beriman, dengan rizqi-Mu aku berbuka, telah hilang dahaga, telah basah urat-urat, dan telah pasti pahalanya, insya Allah. Ya Allah, terimalah puasaku. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dari Ibn Umar bahwa Rasulullah SAW berdoa berikut ini dikala berbuka: doa Berbuka puasa Nabi :”Ya Allah, telah hilang haus dan telah basah urat-urat, dan niscaya pahala akan tetap jika Allah menghendakinya.” Demikian uraian tentang dzikir dan doa bulan ramadhan , semoga bermanfaat. Amiin.

Sumber: https://www.dutadakwah.co.id/doa-sholat-dhuha-niat-dan-tata-caranya/

You might be interested in …

Hukum Nalar Berdasarkan Hakikat Dan Tarekat

Hukum Nalar Berdasarkan Hakikat Dan Tarekat

Agama

Hukum Nalar Berdasarkan Hakikat Dan Tarekat Akal yaitu sumber ilmu, secara hakikat nalar itu yaitu kemuliaan dan dengan kemuliaannya maka insan sanggup mengetahui aneka macam isu teoritis, nalar laksana cahaya yang dipancarkan kedalam hati sehingga insan bisa memehami sesuatu dan nalar pula kemampuan setiap makhluk sanggup tidak sama sesuai dengan insting yang dimiliki. melaluiataubersamaini kemualiaan […]

Read More

Arti Sunnah sebagai Sumber Hukum Islam

Agama

Arti Sunnah sebagai Sumber Hukum Islam Pengertian sunnah Menurut bahasa sunnah adalah jalan yang dilaui, baik terpuji maupun tercela. Sedangkan secara istilah adalah hal-hal yang datang dari Nabi Muhammad SAW, baik itu berupa ucapan (fi’liyah), perbuatan (qauliyah), ketetapan (taqririyah), sifat, kelakuan, perjalan hidup baik sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul atau sesudahnya. Sunnah fi’liyah adalah perbuatan-perbuatan […]

Read More
Iman kepada hari akhir, tanda-tanda kiamat kecil dan besar

Iman kepada hari akhir, tanda-tanda kiamat kecil dan besar

Agama

Iman kepada hari akhir, tanda-tanda kiamat kecil dan besar Kehidupan dunia ini sebenarnya adalah kehidupan menuju akherat. Ia adalah jembatan yang masih di lalui oleh setiap manusia sebelum menempuh alam akhirat. Bahasa sederhananya kehidupan dunia adalah medan persediaan dan persiapan untuk menuju kehidupan akhirat yang kekal sepanjang zaman. Kehidupan dunia ini merupakan jembatan penyeberangan, bukan […]

Read More